2021 Солонгос-Монгол хүнс,хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн яармаг, (Экспортын талаарх онлайн зөвлөгөө)

POSTER